Pogoji poslovanja

1. Splošno
2. Naročanje izdelkov
3. Dostava izdelkov
4. Prevzem izdelkov v naročniškem centru
5. Cene
6. Načini plačila
7. Pridržek lastninske pravice
8. Odstop od pogodbe in vračilo izdelkov
9. Garancija
10. Varovanje podatkov
 
 
1. Splošno
Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za individualno ponudbo, ki vam jo pripravimo na podlagi posredovanega povpraševanja preko spletne strani Pesjak.si podjetja CC-Splet Miha Jereb s.p., Brsc 8, 4201 Zgornja Besnica (v nadaljevanju CC-Splet).Pesjak.si ni spletna trgovina.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani, zato se šteje, da je vsak obiskovalec, ki zahteva individualno ponudbo oziroma odda povpraševanje podjetju CC-Splet, seznanjen z njihovim celotnim besedilom.

Šteje se, da z oddajo povpraševanja v kakršnikoli obliki v celoti sprejemate te splošne pogoje poslovanja.
 
 
2. Naročanje izdelkov
Na spletni strani Pesjak.si se izdelkov ne da naročiti, zahtevate lahko izključno individualno ponudbo – pesajk po naročilu.
Pri oddaji povpraševanja na spletni strani je obvezna navedba telefonske številke, na katero vas bomo lahko poklicali. Ponudba ni zavezujoča. Glede odstopa od ponudbe glejte točko 8.
 
 
3. Dostava izdelkov
Izdelke bo dostavil pogodbeni partner v primerni paketni embalaži. V kolikor vas ob obisku ne bo doma, vam bo le-ta pustil obvestilo o prispeli pošiljki.

Stroški pakiranja, odpreme in dostave so vključeni v ceno v individualni ponudbi.
Naročeno blago bomo dostavili, če bo to le mogoče, v običajnem dobavnem roku, ki znaša 14 dni od prejetja kupnine na podlagi ponudbe. V kolikor blaga ne bo možno dostaviti v običajnem 14-dnevnem dobavnem roku, vas bomo, takoj ko bo možno, obvestili o predvidenem roku dostave.
 
 
4. Prevzem izdelkov v naročniškem centru
Prevzemanje izdelkov na sedežu podjetja ni mogoče.
 
 
5. Cene
Vse cene, navedene v idividualni ponudbi, so izražene v evrih in vsebujejo DDV, stroške pakiranja, odpreme in dostave.
Podjetja oziroma zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko.
Podjetje CC-Splet je zavezanec za DDV. Vse cene vključujejo DDV.
Cene veljajo v roku valute izdane ponudbe – predračuna.
 
 
6. Načini plačila
Izdelke v individualni ponudbi (pesjak po naročilu) plačate na naslednji način: plačilo po predračunu

Za pravne osebe so plačilni pogoji enaki.

Z naročilom izdelkov soglašate ter z nastopom zamude s plačilom podjetje CC-Splet in po njegovem pooblastilu tudi njegovega pooblaščenca izrecno pooblaščate za pridobivanje vseh potrebnih podatkov o vašem premoženju in opravo vseh poizvedb, ki se nanašajo na vaše račune pri bankah in drugih finančnih ustanovah ter poizvedbe o zaposlitvi, kakor tudi dovoljujete CC-Spletu in po njegovem pooblastilu tudi njegovemu pooblaščencu posredovanje teh podatkov drugim pravnim osebam, zaradi izterjave terjatev, ki bi jih imel CC-Splet do vas iz naslova vaših neplačanih obveznosti za naročene izdelke.
 
 
7. Pridržek lastninske pravice
Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanih izdelkih in le-ti ostanejo last CC-Spleta tudi potem, ko so vam izročeni, vse dotlej dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.
 
 
8. Odstop od ponudbe in vračilo izdelkov
Plačanih izdelkov, narejenih po naročilu po predhodnji individualni ponudbi ne morete vrniti oziroma naročila po plačilu preklicati. V kolikor zneska na ponudbi – predračunu ne plačate v roku, ki je objavljen na njej, se smatra, da se s ponudbo ne strinjate in je ne sprejemate.

Če izdelek ne deluje pravilno ali ne deluje v skladu z vašimi pričakovanji, nas pokličite na telefonsko številko 051 810 388, kjer vam bomo lahko pomagali s potrebnimi pojasnili. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi izdelka in poškodbam samega izdelka ter morebitnim poškodbam drugih stvari.

Za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe, reklamacij ne bomo mogli upoštevati.
 
 
9. Garancija
Za vse izdelke velja 14 dnevna garancija na tovarniške napake. Garancija teče od datuma prejema blaga. Pregled in odpravo napak opravimo v podjetju CC-Splet. V kolikor to traja več kot 45 dni, vam izdelek zamenjamo z novim, če to ni mogoče, pa v celoti povrnemo kupnino za izdelek.
 
 
10. Varovanje podatkov
Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki, pridobljeni ob naročilu blaga, bodo uporabljeni zgolj za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med vami in CC-Spletom.

Občasno vam bomo pošiljali svoj informativni material ter reklamna sporočila. V kolikor boste izrazili željo, da ne želite prejemati informativnih materialov in reklamnih sporočil, bomo to brezpogojno upoštevali.
 
 
 
CC-Splet Miha Jereb s.p.
Brsc 8
4201 Zgornja Besnica

Zadnja sprememba: 1.10.2010
 
 

Partnerji: Ansambel | Ansambli za poroko | Odvetnik | Dereze | igre | Radar detektor